ἐξυδαροῦνται

ἐξυδαροῦνται
ἐξυδαρόω
make watery
pres ind mp 3rd pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”